1. Acest curs conţine materiale pentru atestarea cadrelor didactice, formarea continue pentru cadrele didactice.