Acest curs conţine materiale pentru elaborarea CDŞ şi atestarea cadrelor didactice.