Analiza Planului cadru pentru învăţămîntul primar , an şcolar 2015-2016