1. necesitatea utilizării platformei în procesul de predare-învățare-evaluare.

2. crearea conturilor pe platformă

3. activarea conturilor

4. crearea cursurilor.

5. asdministrarea cursurilor

6. adăugarea elevilor la categoria cursanți