Cursul se refera la instruirea

2.2.1. Strategiile incluzive de educaţie ................................................................................................................. 24

2.2.2. Predarea în condiţiile educaţiei incluzive.................................................................................................. 25

2.2.2.1. Parteneriatul în predare........................................................................................... 25

2.2.2.2. Colaborarea în predare.......................................................................................................................... 25

2.2.3. Învăţarea în condiţiile educaţiei incluzive ............................................................................................... 25

2.2.3.1. Strategii de sprijinire a învăţării eficiente pentru toţi copiii din clasă................................. 25

2.2.3.2. Strategiile învăţării interactive.............................................................................................................. 25

2.2.4. Specificul evaluării în educaţia incluzivă................................................................................................. 26

2.2.4.1. Scopul evaluării din perspectiva educaţiei incluzive...................................................... 26

2.2.4.2. Strategii de evaluare şi revizuire a progresului şcolar în clasa de elevi. Instrumente şi abordări specifice               26

2.2.4.3. Diagnosticul complex psihopedagogic. Examinarea copilului cu CES............................... 27

2.2.4.4. Rolul părinţilor şi elevilor în evaluare.................................................................................................. 27

2.2.5. Planul educaţional individualizat (PEI).................................................................................................... 27

2.2.6. Forme de suport în educaţia de tip incluziv