Noi considerăm că o investigaţie în educaţie este o investiţie în viitor. Ne propunem să oferim oportunităţi de învăţare pentru o societate postmodernă atît pentru elevi, cît şi pentru profesori. Cursul de formare continuă a cadrelor didactice şi manageriale are obiectivul general  instruirea profesorilor în domeniul utilizării TIC în educaţie.

Clase multimedia