Resursele Educaționale Deschise sau OER (cum găsim foarte des prescurtat – vine de la Open Educational Resources) sunt materiale pentru învățare, predare, cercetare sau alte scopuri educaționale pe care le poți folosi, adapta și redistribui liber, fără constrângeri – sau cu foarte puține restricții – legate de drepturile de autor. Materialele pot fi: cursuri, proiecte de lecții, prezentări, cărți, manuale, teme pentru acasă, chestionare, activități în clasă sau în laborator, jocuri, simulări, teste, resurse audio sau video și multe altele puse la dispoziție în format digital sau pe un suport fizic și la care ai acces liber. 

Acest curs on-line va permite cursanţilor să:

1.  Răspundă la întrebarea: Ce sunt RED?

2.  Care sunt drepturile de autor în Republica Moldova, 

3. Ce sunt licenţele libere?

4. Cum găsim RED?

Cursul dat este unul experimental. se adresează cdrelor didactice inovative, elevilor şi studenţilor care doresc să-şi aprofundeze competenţele TIC.