Misiunea  instituției noastre constă în crearea și generarea unui climat de încredere în posibilitățile individului,  încît să combată complexul de inferioritate pe care îl trăiesc cei ce nu pot atinge performanțele ridicate și să combată atitudinea de uniformizare a condițiilor de învățare și de dezvoltare pentru indivizii capabili de performanțe, să asigure formarea unui elev conștient, competent, independent,  pregătit pentru viață și schimbările din societate.

L itroducere despre scoala

Liceul Teoretic „Vasile Anestiade” în calitate de instituție educațională își propune să realizeze o educație de calitate, bazată pe formarea unui tânăr cult, inteligent, creativ, competent, capabil să se adapteze în condiţiile de schimbare din societate.

          Misiunea liceului nostru poate fi esenţializată în sintagma: „În şcoala noastră, fiecare elev este important”.

Liceul Teoretic „Vasile  Anestiade” îşi concretizează misiunea în optimizarea constantă a ofertei educaţionale, în raport cu standardele de calitate naţionale, pentru asigurarea următoarelor procese:

- planificarea și realizarea eficientă ale rezultatelor scontate ale învățării;

- monitorizarea rezultatelor;

-  evaluarea internă și externă a rezultatelor;